Huishoudelijk reglement:

Volkstuin vereniging Hof van West streeft ernaar om met zo weinig mogelijk regels, met maximaal plezier te tuinieren. Onderstaande regels hebben wij met elkaar afgesproken.

De huur van een tuin gaat van 1 januari tot /met 31 december.

Tussentijds opzeggen is mogelijk in overleg en met goedkeuring van het bestuur. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Restitutie van de huur bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij het bestuur daarin toestemt.

Indien een huurder niet uiterlijk voor 1 november van een jaar heeft opgezegd, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

De huur moet betaald zijn voor 1 februari van een jaar.
Het (IBAN) bankrekening nummer waarop de huur voldaan kan worden is:

NL83 RBRB 09 551 747 08 ten name van Hof...

Read More

Read More